જમીનદારે ખેડુતને પૈસા આપ્યા હતા એના બદલામાં એવી માંગણી કરી કે ખેડુત અને તેની દિકરી બંને સાંભળીને…

ઘણા સમય પહેલાની વાત છે, એક ગામડામાં ખેડૂત રહેતો હતો. ખેડૂતને એક ખુબ જ સુંદર દીકરી હતી. બદનસીબે આ ખેડૂતે ગામડાના કોઈ જમીનદાર પાસેથી ઘણા ખરા પૈસા ઉધાર લીધેલા હતા. એ જમીનદાર ની ઉંમર પણ ખુબ જ મોટી હતી અને માણસની દ્રષ્ટિએ પણ એ જમીનદાર જરાપણ સારો નહોતો.

એ ઘરડા જમીનદારને એક વખત વિચાર આવ્યો કે આ ખેડૂત ને જે પૈસા આપેલા છે એના બદલે એ ખેડૂત ની દીકરી સાથે લગ્ન કરીશ એવી વાત ખેડૂતને રજૂ કરવાનો વિચાર આવ્યો.

પોતાને આવો વિચાર આવ્યો એટલે જમીનદાર ખેડૂત પાસે ગયો અને ખેડૂતને કહ્યું કે તું તારી દીકરી ના લગ્ન મારી સાથે કરાવી દે, અને એની સામે બદલામાં હું તારું બધું દેવું માફ કરી આપીશ. જમીનદાર ની વાત સાંભળીને ખેડૂત ના પગ નીચેથી જાણે જમીન ખસી ગઈ. ખેડૂત ની દીકરી પણ તે મકાનમાં અંદર ઉભી-ઉભી બધી વાતો સાંભળી રહી હતી. તેના પણ હોશ ઉડી ગયા.

પરંતુ ખેડૂત મજબુર હતો તેમ છતાં તેણે જમીનદારને કહ્યું કે આપણે એક કામ કરીએ, આપણે ગામડાની પંચાયત પાસે જઈએ અને એ જે નિર્ણય લેશે એ નિર્ણય આપણે બંનેને માનવો જ પડશે. એટલે ખેડૂત, પેલો જમીનદાર અને તેની દીકરી એમ બધા લોકો ભેગા થઈને પંચાયત પાસે ગયા.

પંચાયતમાં જઈ ને આખી વાતની રજૂઆત કરી, અને પૂછ્યું કે હવે શું કરવું? પંચાયતે થોડો વિચાર કર્યો ત્યાર પછી કહ્યું કે આ બાબત તો ખૂબ જ અઘરી છે અને આનો નિર્ણય કેમ કરવો એ પણ ખૂબ જ જટિલ છે. એટલા માટે આપણે આ નિર્ણય નસીબ પર છોડી એ છીએ.

ખેડૂતે કહ્યું એટલે તમે શું કહેવા માંગો છો? એટલે પંચાયત એ પોતાની વાત આગળ વધારતાં કહ્યું જમીનદાર તેની સામે રહેલા પથ્થરોના ઢગલા માંથી એક કાળો અને એક સફેદ પથ્થર ઉઠાવીને એક થેલીમાં મુકશે. પછી ખેડૂત ની દીકરી એ થેલીમાંથી આંખે પાટો બાંધીને એટલે કે દેખાય નહીં એવી રીતે એક પથ્થર ઉઠાવશે, અને એ પથ્થર મા ત્રણ વિકલ્પ હશે.

જો તે કાળો પથ્થર ઉઠાવશે તો દીકરી જમીનદાર સાથે લગ્ન કરવા પડશે અને તેના પિતાનું બધું દેવું માફ કરી દેવામાં આવશે.

જો તે સફેદ પથ્થર ઉઠાવશે તો દીકરીએ જમીનદાર સાથે લગ્ન નહીં કરવા પડે અને તેના પિતાનું બધું દેવું પણ માફ થઈ જશે.

અને જો દીકરી પથ્થર ઉઠાવવા માટે ના પાડી દેશે તો તેના પિતાને જેલ હવાલે કરી દેવામાં આવશે.

વધુ વાંચવા નીચે Next પર ક્લિક કરો...

Similar Posts