in

જે લોકો સવારે ઊઠીને કરે છે આ ખોટું કામ એવા લોકોથી નારાજ થઈ જાય છે લક્ષ્મીજી

નીચે આપેલ શ્લોક વાંચવો જોઈએ,

‘કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી કરમધ્યે સરસ્વતી, કરમૂલે તું ગોવિંદ: પ્રભાતે કરદર્શનમ ‘

વધુ વાંચવા નીચે Next પર ક્લિક કરો...