તમારા વિરોધીઓથી અલગ કેવી રીતે બનવું? 40 સેકન્ડની આ વાત વાંચજો

તમારા વિરોધીઓથી અલગ કેવી રીતે બનવું? 40 સેકન્ડની આ વાત વાંચજો

અમેરિકા ખંડ શોધનાર કોલંબસની આ વાત છે. લાંબી યાત્રાએથી પાછા ફર્યા પછી તેનું દરેક જગ્યાએ ખૂબ જ બહુમાન થતું હતું. સ્પેન તેમ જ પોર્ટુગલના રાજવી ખાનદાનો તરફથી પણ એને ખાસ માન મળવા લાગ્યું. આ બધું તેના વિરોધીઓ થી જોવાતું નહોતું અને ઈર્ષાના માર્યા તેઓ કહેતા હતા કે કોલમ્બસે થોડી નવી જમીન શોધી લીધી, એમાં ક્યાં…

સ્વર્ગ અને નરક માં શું ફેર છે? આ વાંચી લો એટલે સમજાય જશે

સ્વર્ગ અને નરક માં શું ફેર છે? આ વાંચી લો એટલે સમજાય જશે

એક વખત એક ઘરડા માજી મૃત્યુ પામ્યા, તેથી યમરાજ તેને લેવા આવ્યા. માજીએ યમરાજને પૂછ્યું કે તમે મને સ્વર્ગ લઈ જશો કે નરકમાં? યમરાજે જવાબ આપ્યો કે બેમાંથી ક્યાંય પણ નહીં તમે તમારા જીવનકાળમાં ખૂબ જ સારાં કર્મ કર્યા હોવાથી હું તમને સીધો પ્રભુના ધામમાં લઈ જાવ છું. ત્યારે માજી યમરાજ સામે એક વિનંતી કરી…

40 સેકન્ડ નો સમય કાઢીને એક વખત જરુર વાંચો!

40 સેકન્ડ નો સમય કાઢીને એક વખત જરુર વાંચો!

એક રાજાએ પોતાના રાજ્ય માં ક્રુરતા થી ઘણું બધુ ધન એકઠ્ઠું કરી ને એક રહસ્યમયી રુમ માં છુપાડી દીધુ. અને ખજાના ની એક ચાવી રાજા પાસે અને બીજી ચાવી એના એક મંત્રી પાસે હતી. એક દિવસે રાજા ખજાના ને જોવા નીકળ્યો, અને બરાબર એ જ સમયે મંત્રી ત્યાં થી નીકળ્યો. એને જોયુ કે ખજાનાનો ટ્રંક…